Şinasi Barutçu (1906 – 1985)

şinasi barutçu 1908-1985

şinasi barutçu 1908-1985

Şinasi Barutçu

(1906 – 1985)

Türkiye’de İlk Fotoğraf Dergisi, İlk Fotoğraf Kulübü, İlk Renkli Fotoğraf Sergisi Onun Tarafından Gerçekleştirilmiştir

Türk fotoğrafçılık tarihinin öncü şahsiyetlerinden Şinasi Barutçu (1906-1985), yaşamı boyunca yurdumuzda fotoğrafçılık adına kimi zaman eğitmen, kimi zaman fotoğrafçı, kimi zamanda resim sanatçısı  olarak adını altın harflerle yazdırmış fotoğrafçılık tarihimize büyük hizmetler vermiş unutulmaz bir abide şahsiyettir.

“Cumhuriyet Döneminde fotoğrafçılar arasında (Atatürk’ün dediği gibi..)  Alnında ışığı ilk hisseden’lerden biri Şinasi Barutçu hoca” olmuştur.

Şinasi Barutçu’nun Kendi Kaleminden Özgeçmişi

“I906 yılında İstanbul’da doğdum. Dayı mimar Hikmet Koyunoğlu’ndan ilk sanat zevkimi aldım. I92I yılında İstanbul Öğretmen Okulu’na girdim; Orada öğret­menim olan ressam Şevket Dağ benim sanat alanında gelişmeme çok yar­dım etti.

şinasi barutçu hayatı

Amatör ve Profesyonelin Foto Dergisi

Okulu bitirince kendi okulumda resim öğretmenliği yaptım. Bu ara­da Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam ettim. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak I928 yılında tahsil için Almanya’ya gönderildim. Köln ve Born’da yüksek tahsilimi yaptım. Almanya’da bulunduğum (I928-I932) yıllarda, fotoğraf­la ilmi olarak ilgilenme fırsatı buldum; kurslara katıldım, kulüplere devam ettim. “I932 yılında yurda dönünce Ankara Gazi Enstütüsü Resim-iş Bölümü’nde yazı, afiş, grafik sanatlar öğretmenliğine tayin edildim. İlgililere fotoğrafın da bir sanat dalı olduğunu kabul ettirerek; mecburi ders olarak müfreda­ta aldırırdım ve bu dersin öğretmenliğini de üstlendim. Böylece fotoğraf I932 yılında ders programlarında yerini almış oldu.

“I936 yılı Berlin Olimpiyatları’nda otuz ülkenin katıldığı “olimpiyat fotoğraf­ları yarışmasında ikincilik aldım. Ankara Halkevleri’nin yurt çapında açtığı fotoğraf yarışmalarında üç yıl üst üste birincilik ödülünü aldım; sonra jüri üyesi seçildiğimden yarışmalara katılmadım.

Fotoğraf alanında çıkarılmış ilk dergi

“I945 yılında Safder Sürel’le birlikte Amatör ve Profesyonelin Foto Dergi­si adıyla bir dergi çıkardım ki bu Türkiye’de fotoğraf alanında çıkarılmış ilk dergidir. I947 yılında yayınladığım Foto Konuşmaları adlı kitap, dergilerde çıkan fotoğrafla ilgili yazılarımın bir araya toplanmasıdır. 1949-50 yılları ha­yatımın en hareketli devresi oldu. Yurdumuzun ilk fotoğraf kulubü olan TAFK’ı (Türkiye Amatör Foto Kulübünü) kurdum. Amerikalıların yurdumuz­da tertiplediği Marshall fotoğraf yarışmasında 1.2. ve 3′.lük ödüllerini, yap­tığım foto-montajlarla kazandım. Gene aynı yıllarda eğitim ve öğretime, görme ve işitme yoluyla yardımı amaçlayan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kur­duğu, Öğretici Filmler Merkezi Müdürü oldum. Bu merkezin bütün yurtta teşkilatını kurdum.Audio-visuel alanda tetkik için gittiğim Almanya’da iki Agfacolor ve bir Duxocrom renkli fotoğraf kursu yaptım.

şinasi barutçu kimdir,

Fotoğrafide Kompozisyon

“I953 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne davetli olarak gittim, orada UNESCO’nun kültür yardımı toplantısında Türkiye’yi temsil ettim ve öğre­timde film ve diya konusunda tetkikler yapmak fırsatını buldum. Türki­ye’de renkli fotoğraflardan meydana gelen ilk sergiyi Adana’da, İkinciyi Ankara Milli Kütüphane’de açtım (1955-56)

‘Amerikan Weston Woods-Film Stüdyosu’na, yapmak istediği ikonoğra- fik Atatürk filmi için, malzeme temininde ve hareketli kısımları filme alma­da yardımcı oldum (l957)

“I958 yılında Türkiye Amatör Foto Kulübü’nün FİAP’a (Federation internati­onale de L’Art) üye olmasını sağladım.

“I960-I96I ders yılında İstanbul’da İstanbul Eğitim Enstitüsü’nde görev al­dım. Ve 1969-70 ders yılı sonunda emekli oldum. I975 yılında oğlum Ergun Barutçu ile Fotoğrafide Kompozisyon adlı kitabı çıkardık.

“Son yıllara kadar boş zamanlarımda resim yaptım. Yağlıboyadan daha çok suluboya resim yaptım. İlk kişisel sergimi I978 yılında Akbank Nişanta­şı Sanat Galerisi’nde açtım. İkinci sergimi de hazırlamaktayım.

“Not: Değişik yıllarda; Basın-Yayın Genel Müdürlüğü foto-film servisi şefli­ği, Ankara Polis Enstitüsü resim öğretmenliği ve bakanlıklar arası prodük­tivite merkezi eğitim uzmanlığı gibi görevlerde kısa süreli olarak çalıştım.”

*Kaynak: Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Fotoğrafı I923-I960, Seyit Ali Ak, Remzi Kitabevi, I Basım Nisan 200I

Şinasi Barutçu’yu saygı ve rahmetle anıyoruz.

şinasi barutçu kupası

şinasi barutçu kupası

ŞİNASİ BARUTÇU KUPASI

Türk fotoğrafçılığına sayısız emeği geçmiş olan Şinasi Barutçu adına düzenlenen ve bir vesileyle onu saygı ve takdir ile anılmasını sağlamak gelecek nesillerin ondan haberdar olması amacıyla düzenlenen bir fotoğrafçılık kupasıdır.

Bu kupa formatı yarışma niteliğinde olup koşulları diğer yarışmalardan farklıdır. Yarışmaya katılan fotoğrafçıları tek fotoğraftan çok bütünü düşünmeye yöneltebilmek ve yüksek düzeyde sergi niteliğinde eser elde edebilme kaygısı kupanın göze çarpan bir amacıdır. Başarılı fotoğrafların ödüllendirmelerinde rastlantı payının en aza indirilmesi ve sürekli tekrarlanabilir başarıyı öne çıkartılabilmesi de istenmiştir.

Yarışmaya katılan fotoğrafçının daha önceki çalışmaları göz önünde bulundurularak ve dengeli bir dağılım gözetilerek 12 kişi çağrılır. Teknik ve estetik güçlerini, fotoğrafik kişiliklerini yansıtacak 6′ şar yapıt yollamaları istenir. Seçici kurulun başarılı buldukları kişiler ertesi yıl yeni adaylar ile beraber tekrar çağırılırlar. Üst üste üç yıl başarılı bulunan sanatçı “Şinasi Barutçu Kupası“nı almaya hak kazanır. Çağırılıp da başarılı olamayanlar, çalışmalarını sürdürdükleri görülürse ileride tekrar çağırılabilirler.

Şinasi Barutçu adını geleneksel hale getiren bu etkinlikle önemsiyor, onun yaratıcı ruhunu yaşatmaya çalışanları içtenlikle kutluyoruz…

Şinasi Barutçu’nun Arşivinden Seçme Fotoğraflar İçin Lütfen Galeriyi Ziyaret Ediniz

Şinasi Barutçu Fotoğrafları

admin

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Only registered users can comment.