Ödüllü Dünya Basın Fotoğrafları-1.Bölüm

Galerinin en dramatik fotoğrafları malesef bu portfolyada yer almakta. Tarihin belli dönemlerinde dünyanın her bölgesinde yaşanan acı, dram, göz yaşı ve kan halen akmamaya devam ediyor. Su gibi kan akıyor acı yaşanıyor. Savaşın haklı tarafı yok, kazananı yok. Kimi yerde milliyetçilik, kimi yerde din ve mezhepçilik, kimi yerde siyasi güç, asıl gizli sebepler ise yer altı yer üstü zenginlik = para. Bütün hegemonyaların özünde insanlık suçları yatar.